Co je přípustný dar a co již působí jako úplatek

Společnost Manuál zastupitele má jednoho z přednášejících, který prošel školením pro školitele zaměstnanců ve veřejné správě. Toto školení pořádá Ministerstva spravedlnosti na téma Protikorupční problematiky. I toto školení můžeme pro vás či vaše organizace nabídnout.

Mezi nejzásadnějšími otázkami, které na školení padaly byla otázka darů a jejich přijímání. Obecně je potřeba říci, že platí, že žádný pracovník ve veřejné správě, ani státní zaměstnanec nesmí přijmout dar, který by mohl ovlivnit výkon jeho veřejné funkce nebo jeho služby.

Jako výjimku je možné uvést společenskou úsluhu. To se da specifikovat, jako nabídnutí drobného občerstvení – káva, voda. Ale třeba i výměnu píchlé pneumatiky. Společenská úsluha již však není pozváním na oběd či raut.

Jako další výjimka je příjem drobných materiálů propagačního či reklamního charakteru. Tedy například propiska s logem a podobně.

Poslední výjimkou jsou ostatní dary, které nepřevyšují hranici 300,- Kč. Naopak vše co přesahuje hodnotu 300,- Kč a to včetně možnosti opakovaných darů pod 300,- Kč již není bráno jako výjimka a musí být nahlášeno.

Napsat komentář