Ochrana osobních údajů

 

Používáme analytické nástroje Google Analytics, marketingové nástroje Google AdWords a Facebook Pixel. Jejich pomocí zjišťujeme, jak se naše kurzy účastníkům líbí, zda je považují za užitečné a jaký směrem bychom je měli rozvíjet. Zjišťujeme i další demografické údaje, abychom věděli, kdo naše kurzy vyhledává. Informace získáváme výhradně pro další zlepšování našich služeb a propagaci naší činnosti, aby se tak o její možnosti dozvědělo co nejvíce lidí, pro které je určena. Data, která díky tomu prezentujeme, jsou vždy zcela anonymizovaná a není možné z nich vyčíst osobní údaje konkrétní osoby.

Web „manualzastupitele“ používá tzv. cookies. Jsou to malé „drobečky“ počítačového kódu, které se uloží na vašem počítači. Podle toho náš web příště pozná, že se jedná právě o vás. Bez nich by náš web nefungoval tak dobře, jak funguje – nepamatoval by si, které lekce kurzů jste již dokončili. To, jestli se cookies mohou ve vašem počítači ukládat nebo ne určujete vy sami. Můžete o tom rozhodnout v nastavení svého internetového prohlížeče.

Máme tedy osobní údaje, které získáme při registraci od vás. Potřebujeme znát vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu, abychom vám mohli vystavit účastnický certifikát.  Vaši e-mailovou adresu používáme k tomu, abychom vás mohli upozornit na nové termíny kurzů, kterých se můžete zúčastnit, a také abychom vás upozornili na novinky, které se v naší oblasti zájmu objevují. Tato upozornění si můžete také vypnout. Svůj účet na „manualzastupitele“ si můžete propojit i se svým Facebookovým účtem. Tím lze zjednodušit registrační proces, protože se všechny potřebné informace převedou přímo z něj.

Přístup k vašim osobním údajům máme jako správci výhradně my. Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme a neprodáváme. Pokud už předáváme údaje třetí osobě (např. pro účely výzkumu v rámci diplomových prací a odborných článků), děje se tak vždy pouze v anonymizované podobě, tj. bez osobních údajů. Do naší databáze uživatelů mají přístup pouze prověřené osoby za účelem údržby a nastavení serverů. Pro účely rozesílání emailových upozornění využíváme zabezpečené nástroje třetí strany.

 Provozovatelem tohoto serveru je Smart Mesh s.r.o., organizace, věnující se inovacím ve vzdělávání volených zástupců. Máte-li jakékoliv dotazy či žádosti, ať už se to týká ochrany osobních údajů či čehokoliv dalšího, neváhejte se na nás obrátit na e-mailové adrese:  info@manualzastupitele.cz. Na této adrese nás můžete kontaktovat i v případě žádosti o zrušení účtu a výmaz osobních údajů.

 Dne 29.06.2022

 

 

Podmínky užití
Tato pravidla upravují vztah mezi uživateli služeb serveru „www.manualzastupitele.cz“ a jeho provozovatelem (Smart Mesh s.r.o.).

 1. Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivé údaje.
 2. Provozovatel je povinen chránit osobní údaje poskytnuté uživateli a nakládat s nimi podle platných zákonů České republiky.
 3. Uživatel je povinen řídit se dále uvedenými body
  1. Uživatel nebude tuto službu používat k aktivitám, které jsou, nebo by mohly být, v rozporu s platnými zákony České republiky.
  2. Uživatel nebude tuto službu užívat ke komerčním a dalším účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele.
  3. Uživatel je povinen chovat se při využívání služeb serveru …. podle morálních zásad. Nebude vědomě poškozovat provozovatele ani ostatní uživatele této služby.
 4. Na server je výslovně zakázáno vkládat reklamu a jiné příspěvky bez svolení provozovatele serveru.
 5. Uživatel nesmí na server uložit obsah chráněný autorskými právy někoho jiného. Provozovatel serveru …. si vyhrazuje právo v případě podezření z porušení tohoto bodu tento obsah smazat a informovat Policii České republiky.
 6. Uživatel nesmí nikomu sdělit své heslo na server … ani jinak umožnit přístup na svůj účet někomu jinému.
 7. Je zakázáno šířit obsah serveru … jinak než odkazem na webové stránky serveru.
 8. Provozovatel je oprávněn zrušit účet uživatele, pokud poruší podmínky uvedené v tomto dokumentu.
 9. Provozovatel serveru …, jeho administrátoři, moderátoři ani jiné osoby podílející se na správě serveru nijak nezodpovídají za obsah příspěvků uživatelů tohoto serveru.
 10. Uživatel vložením obsahu chráněného vlastními právy duševního vlastnictví na server … uděluje serveru licenci na jeho použití.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího oznámení. Změny jsou platné dnem jejich zveřejnění.