Kurzy

Školení rozdělené do navazujících bloků - školitelé z praxe, bloky zakončené diskusí

Školení si u nás můžete uzpůsobit podle Vašich potřeb – na míru. Vyberte si kurz podle okruhu zájmu – jeden modul, nebo kombinaci dvou modulů v jednom dni. Tato varianta je i cenově zvýhodněna.

 

Při přihlášení tří a více účastníků je pak poskytována sleva.

 

Počet účastníků jednoho kurzu je omezen na 25 z důvodu zachování prostoru pro diskusi účastníků s lektorem na konci každého modulu školení.

 

Pořádáme také školení pro uzavřené skupiny, kde se obsah školení a počet účastníků odvíjí od dohody s objednatelem.

 

Po vyplnění objednávky obdržíte elektronicky platební údaje a po zaplacení obratem daňový doklad a registraci účasti na vybraném kurzu.

 

Součástí registrace je podrobný časový rozvrh kurzu, podrobné dopravní instrukce a popis možností parkování.

 

V případě objednání dvou modulů kurzů v jednom dni (dopolední / odpolední) je v ceně kurzu oběd.

 

Prezence účastníků na místě probíhá na základě registrace.

 

Časový rozpis kurzů

Časový rozpis je orientační a může být upraven podle potřeb například při větším množstvím otázek k jednotlivým tématům. Aktuální vždy naleznete v objednávkovém formuláři.

 

8.00 – 8.30 - Prezence

8.30 – 9.45 - Modul 1 – první část

9.45 – 10.00 - Přestávka

10.00 – 11.15 - Modul 1 – druhá část

11.30 - 12.30 - Oběd

12.30 – 13.45 - Modul 2 – první část

13.45 – 14.00 - Přestávka

14.00 – 15.15 - Modul 2 – druhá část

 

V průběhu oběda a po ukončení kurzu jsou školitelé k dispozici i k dalším otázkám a diskusím.

 

Těšíme se na vás.

Zavřít Více Informací

Může obec vyslat na vzdělávání člena zastupitelstva obce, aby si doplnil znalosti potřebné pro výkon činnosti zastupitele? Kdo o vyslání rozhodne a z jaké položky obecního rozpočtu účast na vzdělávání financovat?

three-students-working-flatlay.jpg

Lektor: Mgr. Roman Petrus

Dvacet let strávených v zastupitelstvech od opozičního politika, který nesměl být ani členem komise až po starostu stotisícového města. Co si více přát?“

Školení, pro ty, kteří se chystají kandidovat a pro ty, které již voliči vybrali jako své zastupitele. Každý zastupitel by se měl orientovat v základních pojmech, bez kterých se prostě neobejde. Toto školení vám je nevysvětlí čistě právnicky, ale spíše prakticky. Nečekejte tedy právnický výklad, který kopíruje zákon. Školení se zaměřuje na to, s čím se opravdu setkáte nejen při rozhovorech s matadory v zastupitelstvech. Zároveň vám umožní se nenechat nachytat při jednání na zastupitelstvech.

 • volby a vše a co vás čeká po zvolení
 • co nutně vědět, aneb základní pojmy (veřejná správa x statní správa x samospráva, obec)
 • orgány obce a jak fungují (zastupitelstvo, rada, starosta)
 • zvláštní orgány obce a jejich činnost
 • obecní úřad a jeho činnosti
 • o úřednících a vztahu k nim
 • Vše doplněno o poznatky z praxe a funkční modely fungování radnice.
Zavřít Více Informací

Lektor: Mgr. Roman Petrus

Dvacet let strávených v zastupitelstvech od opozičního politika, který nesměl být ani členem komise až po starostu stotisícového města. Co si více přát?“

To, co by měl zastupitel vědět, aby byl klidný a mohl svůj mandát bez problému vykonávat je více než na jedno školení. Toto školení nenavazuje na Základy zastupitele I. Jen je rozšiřuje i o další podstatné informace. V tomto případě jde mimo jiné o právní odpovědnost zastupitel, aneb nejen o to, co smí a mají konat, ale čeho by se měli vyvarovat. Kromě toho vás školení připraví i na možnosti právních aktů obce a na okolí obcí a jejich možnosti.

 • obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
 • místní referendum
 • právní odpovědnost zastupitelů (střet zájmů, neslučitelnost funkcí, řádný hospodář, odpovědnost za škodu, náhrada škody, trestní odpovědnost)
 • veřejné služby obcí – co všechno obec může dělat
 • Kraje, společenství obcí, EU
 • Vše doplněno o poznatky z  praxe a funkční modely fungování radnice.
Zavřít Více Informací

Lektor: Josef Nosek

Řídil jsem krizový štáb během povodně v Praze – Karlíně v roce 2002“

Školení je zaměřené na řízení organů obce a obecního úřadu zejména z pozice praxe. Pozornost je věnována kompetencím a právům/povinostem starosty, radního či uvolněného zastupitele. Jde mimo jiné i o kontraverzní otázky obcházení některých výběrových řízení při vyhlášení mimořádné události, trestní odpovědnost zastupitele.

V druhé části se probírá krizové řízení v teorii a v praxi. Spolupráce s IZS, jak zvládnout zapojení občanů, práva krizového štábu.

 • Vyhlášení nouzového stavu (110/1998 Sb.), stavu nebezpečí (240/2000 Sb.)

 • Kompetence kraje, obce s rozšířenou působností, ostatní obce

 • Připravenost, povinnosti Obecního úřadu a orgánů obce při profylaxi

 • Postup při vyhlášení krizového stavu, teorie a praxe

 • Kompetence krizového štábu a orgánů obce, práva a povinnosti osob

 • Spolupráce s jednotlivými složkami IZS, povodí toků, meteorologové atd.

 • Nejčastější chyby, neziskové organizace, aktivisté

 • Kontrola, přestupky a náhrady

Zavřít Více Informací

Lektor: Mgr. Roman Petrus

Dvacet let strávených v zastupitelstvech od opozičního politika, který nesměl být ani členem komise až po starostu stotisícového města. Co si více přát?“

Peníze, peníze, peníze. Rozpočet obce je jejím prvním a nejdůležitějším zákonem. Jeho sestavování je velmi obtížné a většinou velmi bolestivé. Je potřeba se vyznat ve spoustě na první pohled složitých procesů, které můžeme nazvat rozpočtováním. Během školení většinu těchto složitých procesů projdeme. Dostanete možnost si projít i řadu pojmů a co vlastně znamenají. A je možné, že nějaký jednoduchý rozpočet vytvoříte.

Zavřít Více Informací

Lektor: Právní podpora

Když vás ovlivňuje strach a obavy, nikdy nevymyslíte nic pořádného.“ — Stanislav Bernard, Český podnikatel

Veřejné zakázky jsou jednou s nejobávanější součástí práce zastupitele. Ne každý je nadšen z toho, že bude muset pracovat s novými právními pojmy. Zákonem, který se pravidelně mění, se směrnicemi, které si obec nařídila a taky s občany a opozicí, pro které jsou veřejné zakázky nejsnadnějším cílem konfrontace. Během školení se pro vás rozklíčují nejen jednotlivé právní pojmy, ale i na příkladech se dostane vysvětlení, kdy je možné co použít. Po absolvování kurzu byste měli mít znalosti na tyto diskuse:

 • zákon o zadávání veřejných zakázek

 • základní pojmy

 • veřejné zakázky malého rozsahu

 • velké veřejné zakázky

 • podlimitní x nadlimitní řízení

 • průběh zadávacího řízení

 • nastavení kritérií

 • zvláštní postupy

Zavřít Více Informací

Lektor: Josef Nosek

„Čtvrt století v zastupitelstvu a čtrnáct let ve vedení města. Kdo jiný zná všechny nástrahy?“

Školení je praktický souhrn základních povinností obce, při správě majetku a daného území. Je členěno dle velikosti obce a jejích pravomocí a vykonávané činnosti.
Není to pouhý souhrn zákonů a opatření, ale i jejich dopadu. Velká pozornost je věnována rozdělení kompetencí, vyhrazenému rozhodování zastupitelstva a jiné.
Součástí je i opatření směřující k ochraně zastupitelů a představitelů samosprávy v oblasti trestněprávní odpovědnosti.

Zavřít Více Informací

Lektor: Arnošt Hejduk

Nebojte se PR“

Veřejná správa a komunikace jsou dvě strany stejné mince. Způsob, obsah ale i forma komunikace odděluje úspěšné od ostatních ve všech oborech lidské činnosti. PR je pak jen označení pro soubor komunikačních prvků, nástrojů a dovedností. Orientovat se v jeho základech pak pomůže vytvořit cestu k vzájemnému souladu a pochopení s veřejností.

 • PR – definice, obsah

 • Nástroje

 • Municipální PR

 • Komunikující město

 • Rizika, východiska

Zavřít Více Informací

Lektor: Josef Nosek

„Čtvrt století v zastupitelstvu a čtrnáct let ve vedení města. Kdo jiný zná všechny nástrahy?“

Komunikace s občany formou dobré praxe. Tedy tím, co fungovalo v praxi lektorů – bývalých starostů a dlouholetých politiků. Tato část modulu je formou diskuse o konkrétních opatření, které jsou probírány se všemi výhodami a nevýhodami, které přinášejí. Modul se dotkne jak běžné komunikace a propagace politiků a jejich práce, tak i krizového řízení. V případě krizového řízení se bude řešit postup jak v případě skuteční krize, tak i v případě politické krize.

 • politická propagace a její cesty
 • řešení krizové situace způsobené přírodními a jinými vlivy
 • řešení politické krize
Zavřít Více Informací